Một mảnh đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 76m.Chiều rộng bằng 60%chiều dài. a,Tính diện tích mảnh vườn đó? b

Một mảnh đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 76m.Chiều rộng bằng 60%chiều dài.

a,Tính diện tích mảnh vườn đó?

b, Người ta sử dụng 8%diện tích mảnh vườn làm lối đi.Tìm diện tích lối đi.

2 bình luận về “Một mảnh đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 76m.Chiều rộng bằng 60%chiều dài. a,Tính diện tích mảnh vườn đó? b”

 1.  60% = 60/100 = 3/5
  Ta có sơ đồ:
  Chiều rộng !——!——!——!                       } 76m
  Chiều dài    !——!——!——!——!——!
  a. Chiều rộng mảnh đất đó là:
   76 : (3 + 5) xx 3 = 28,5 (m)
  Chiều dài mảnh đất đó là:
   76 – 28,5 = 47,5 (m)
  Diện tích mảnh đất đó là:
   47,5 xx 28,5 = 1353,75 (m2)
  b. Diện tích lối đi là:
   1353,75 : 100 xx 8 = 108,3 (m2)
                 Đ/s:….
   

  Trả lời
 2. Đổi 60%=3/5
  Ta có sơ đồ sau: 
  Chiều rộng: |—-|—-|—-|     tổng 76m
  Chiều dài:    |—-|—-|—-|—-|—-|
  Tổng số phần bằng nhau là:
  3+5=8 (phần)
  Chiều dài của mảnh đất đó là:
  76:8xx5=47,5 (m).
  Chiều rộng của mảnh đất đó là:
  76-47,5=28,5 (m).
  a, Diện tích của mảnh vườn đó là:
  47,5xx28,5=1353,75 (m²).
  b, Diện tích lối đi là:
  1353,75xx8%=108,3 (m²).
  Đáp số: a)1353,75m²;b)108,3m²
  ${\color{black}{\text{#02}}}$
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới