Một mảnh đất hình tam giác có đáy là 3,6m chiều cao bằng 3 phần 2 độ dài đáy. Tính diện tích mảnh đất

Một mảnh đất hình tam giác có đáy là 3,6m chiều cao bằng 3 phần 2

độ dài đáy. Tính diện tích mảnh đấtViết một bình luận

Câu hỏi mới