Một mảnh đất hình thang vuông có hai đáy là 34,5 m và 25,5 m. Người ta mở rộng mảnh đất bằng các kéo dài một đáy thêm 2,5

Một mảnh đất hình thang vuông có hai đáy là 34,5 m và 25,5 m. Người ta mở rộng mảnh đất bằng các kéo dài một đáy thêm 2,5 m thì diện tích tăng thêm là 35 m²

a. Tính diện tích mảnh đất sau khi mở rộng

b. Người ta đào ao thả cá hết 20% diện tích mảnh đất hỏi còn lại trồng rau cứ 10 mét thu hoạch được 36 kg rau Hỏi thu hoạch được bao nhiêu tạ rau Trên mảnh đất

Cứuemmm helppp meeViết một bình luận

Câu hỏi mới