Một mảnh vườn HCN có chiều dài bằng 35 m, chiều rộng bằng 3/5 chiều dài .Ở giữa vườn, người ta xây một cái bể hình tròn bá

Một mảnh vườn HCN có chiều dài bằng 35 m, chiều rộng bằng 3/5 chiều dài .Ở giữa vườn, người ta xây một cái bể hình tròn bán kính 2m . Tính diện tích phần đất còn lạiViết một bình luận

Câu hỏi mới