một mảnh vườn hình chữ Nhật có chiều dài 35,6 chiều rộng 25m A tính diện tích mảnh vườn B ng

một mảnh vườn hình chữ Nhật có chiều dài 35,6 chiều rộng 25m

A tính diện tích mảnh vườn

B nguòi ta dùng 25phần trăm diện tích để trồng hoa và tính diện tích trồng hoa

2 bình luận về “một mảnh vườn hình chữ Nhật có chiều dài 35,6 chiều rộng 25m A tính diện tích mảnh vườn B ng”

 1. a) Diện tích mảnh vườn đó là :
  35,6×25=890(m^{2})
  b) Diện tích phần đất trồng hóa là :
  890×25%=222,5(m^{2})
  Đáp số :
  a)890m^{2}
  b)222,5m^{2}

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a) Diện tích mảnh vườn:
  35,6xx25=890(m^2)
  b) Diện tích trồng hoa:
  890xx25%=222,5(m^2)
  Đ/S:………………

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới