Một mảnh vườn hình chữ Nhật có chiều dài là 50m chiều rộng là 45 m A tính diện tích sân trường B nguòi

Một mảnh vườn hình chữ Nhật có chiều dài là 50m chiều rộng là 45 m

A tính diện tích sân trường

B nguòi ta dùng 20phần trăm diện tích sân trường để trồng hoa 15 phần trăm diện tích còn lại để làm lối đi tính diện tích làm lối đi của sân trường

2 bình luận về “Một mảnh vườn hình chữ Nhật có chiều dài là 50m chiều rộng là 45 m A tính diện tích sân trường B nguòi”

 1. Giải đáp: a) 2250m²
               b) 270m²
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) Diện tích mảnh vườn là :
         50 × 45 = 2250 (m²)
  b) Diện tích mảnh vườn để trồng hoa là :
         2250 ÷ 100 × 20 = 450 (m²)
      Diện tích còn lại là :
         2250 – 450 = 1800 (m²)
      Diện tích làm lối đi của mảnh vườn là :
         1800 ÷ 100 × 15 = 270 (m²)
                  Đáp số : a) 2250m²
                                b) 270m²
   

  Trả lời
 2.                          bài giải
      a)  diện tích mảnh đất là ;
                     50 x 45 = 2250 ( m^2 )
        diện tích trồng hoa là ;
                     2250 : 100 x 20 = 450 (m^2)
       diện tích còn lại là ;
                     2250 – 450 = 1800 (m^2)
    b)  diện tích làm lối đi là;
                     1800 : 100 x 15 = 270 (m^2)
                                                đ/s;………….
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới