Một mảnh vườn hình tam giác có cạnh đáy 26,2 m, chiều cao tương ứng kém cạnh đáy 6,2 m.Người ta dành 117, 9 m2 để trồng ho

Một mảnh vườn hình tam giác có cạnh đáy 26,2 m, chiều cao tương ứng kém cạnh đáy 6,2 m.Người ta dành 117, 9 m2 để trồng hoa. Hỏi diện tích trồng hoa chiếm bao nhiêu phần trăm diện tích của mảnh vườn?Viết một bình luận

Câu hỏi mới