Một mảnh vườn trồng hoa hình chữ nhật có chiều rộng là 18m và bằng 3/7 chiều dài.Người ta dùng 40% diện tích đất để trồng

Một mảnh vườn trồng hoa hình chữ nhật có chiều rộng là 18m và bằng 3/7 chiều dài.Người ta dùng 40% diện tích đất để trồng hoa hồng.Tính diện tích đất trồng hoa hồng.Viết một bình luận

Câu hỏi mới