Một miếng đất HCN có chu vi 120 m,biết chiều rộng bằng 1/2 chiều dài.Người ta lấy 15% diện tích đất để xây nhà.Tính diện t

Một miếng đất HCN có chu vi 120 m,biết chiều rộng bằng 1/2 chiều dài.Người ta lấy 15% diện tích đất để xây nhà.Tính diện tích đất để xây nhà ?

Giúp mik với ạ

2 bình luận về “Một miếng đất HCN có chu vi 120 m,biết chiều rộng bằng 1/2 chiều dài.Người ta lấy 15% diện tích đất để xây nhà.Tính diện t”

 1. Nửa chu vi là:
  120 : 2 =60 m
  Chiều dài là:
  60 : (1+2) x 2 =40 m
  Chiều rộng là:
  60 – 40 = 20 m
  Diện tích là:
  20 x 40 = 800 m2
  Diện tích xây nhà là:
  800 x 15% = 120 m2
  Đ/s 120 m2
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
          bài giải 
  nửa chu vi HCN là
  120 : 2 = 60 (m)
  tổng số phần bằng nhau là:
  1+ 2 = 3 (phần)
  chiều dài miếng dất là
  (60 : 3)x2= 40(m)
  chiều rộng miếng đất là
  60 – 40 = 20 (m)
  diện tích miếng dât là
  40 x 20 = 800(m2)
  diện tích xây nhà là:
  800 x 15 : 100= 120 (m2)
  đáp số:120m2
   chúc bạn học tốt nhé

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới