Một miếng đất hình chữ nhật có nửa chu vi 25,5 m biết chiều dài hơn chiều rộng 7,5 m. Người ta lấy 1 phần diện tích để làm

Một miếng đất hình chữ nhật có nửa chu vi 25,5 m biết chiều dài hơn chiều rộng 7,5 m. Người ta lấy 1 phần diện tích để làm nhà, trong đó diện tích làm nhà chiếm 40% diện tích mảnh đất. Tính diện tích phần đất dùng để làm nhà

2 bình luận về “Một miếng đất hình chữ nhật có nửa chu vi 25,5 m biết chiều dài hơn chiều rộng 7,5 m. Người ta lấy 1 phần diện tích để làm”

 1. Chiều rộng miếng đất là:
  (25,5-7,5):2=9(m)
  Chiều dài miếng đất là:
  9+7,5=16,5(m)
  Diện tích miếng đất là:
  16,5xx9=148,5(m^2)
  Diện tích phần đất dùng để làm nhà là:
  148,5xx40%=59,4(m^2)
  Đáp số: 59,4m^2
  $\\$
           $\textit{#YouAreMyWorld}$ღ

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Chiều dài của miếng đất đó là:
  (25,5+7,5):2=16,5(m)
  Chiều rộng của miếng đất đó là:
  25,5-16,5=9(m)
  Diện tích của miếng đất đó là:
  16,5xx9=148,5(m^2)
  Diện tích phần đất để làm nhà là:
  148,5xx40%=59,4(m^2 )
  Đáp số: 59,4m^2

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới