Một nền nhà hình chữ nhật có chiều dài 9 m chiều rộng bằng 2/3 chiều dài ,người ta lát nền bằng viên gạch hình vuông có cạ

Một nền nhà hình chữ nhật có chiều dài 9 m chiều rộng bằng 2/3 chiều dài ,người ta lát nền bằng viên gạch hình vuông có cạnh dài 4 dm. Giá mỗi viên gạch là 9.200đ .Hỏi cần bao nhiêu tiền để mua gạch lát nhà?

2 bình luận về “Một nền nhà hình chữ nhật có chiều dài 9 m chiều rộng bằng 2/3 chiều dài ,người ta lát nền bằng viên gạch hình vuông có cạ”

 1. Giải đáp:
           Giải
  Diện tích nền nhà là:
   9 (9 xx 2/3) = 54(m^2)
  Diện tích 1 viên gạch là:
   4 xx 4 = 16(dm^2) = 0,16 m^2
  Cần số tiền là:
   (54 : 0,16) xx 9200 = 3 105 000(đồng)
                                    Đáp số: 3 105 000 đồng
   

  Trả lời
 2. Chiều rộng nền nhà đó là:
   9xx2/3=6(m)
  Diện tích nền nhà đó là:
   9xx6=54(m^2)
  Đổi 54m^2=5400dm^2
  Diện tích một viên gạch là:
  4xx4=16(dm^2)
  Cần lát số gạch là:
  5400:16=337,5 (viên)
  Cần số tiền mua gạch là:
   9200xx337,5=310500(đ)
   

  Trả lời

Viết một bình luận