, Một người bán một cái đồng hồ đeo tay và được lãi 60.000đ Tính ra tiền lãi đó bằng 20% tiền vốn hỏi người đó bán cái đồ

, Một người bán một cái đồng hồ đeo tay và được lãi 60.000đ Tính ra tiền lãi đó bằng 20% tiền vốn hỏi người đó bán cái đồng hồ bao nhiêu tiền

2 bình luận về “, Một người bán một cái đồng hồ đeo tay và được lãi 60.000đ Tính ra tiền lãi đó bằng 20% tiền vốn hỏi người đó bán cái đồ”

 1. Giải
  Tiền bán của chiếc đồng hồ đó chiếm số phần trăm tiền vốn là “
  100% + 20% = 120%
  Tiền vốn của chiếc đồng hồ đó là :
  60 000 : 20 xx 100 = 300 000 (đồng)
  Tiền bán của chiếc đồng hồ đó là :
  300 000 : 100 xx 120 = 360 000 (đồng)
  Đáp số : 360 000 đồng

  Trả lời
 2. @ Oq
                                                 Bài giải
  Tổng số phần trăm tiền bán của chiếc đồng hồ có tất cả là :
            100% + 20% = 120% 
  Tổng số tiền vốn của chiếc đồng hồ đó có tất cả là :
             60 000 : 20 x 100 = 300 000 ( đồng )
  Tổng số tiền bán của chiếc đồng hồ đó có tất cả là :
             300 000 : 100 x 120 = 360 000 ( đồng )
                             Đáp số : …
  Chúc bạn học tốt

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới