Một người bán vải được 996 800 đồng. Tính ra tiền lãi chiếm 12% so với giá mua. Hỏi tiền vốn bỏ ra mua vải là bao nhiêu?

Một người bán vải được 996 800 đồng. Tính ra tiền lãi chiếm 12% so với giá mua. Hỏi tiền vốn bỏ ra mua vải là bao nhiêu?

2 bình luận về “Một người bán vải được 996 800 đồng. Tính ra tiền lãi chiếm 12% so với giá mua. Hỏi tiền vốn bỏ ra mua vải là bao nhiêu?</”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số tiền bán bằng số % tiền vốn là:
  100 % + 12 %=112 %
  tiền vốn bỏ ra mua vải là:
  996 800 :112 x 100 = 890 000 (đồng)
  Đáp số: 890 000 (đồng)
  @han22072012
  #CHÚC BẠN HỌC TỐT!
   

  Trả lời
 2. Bài giải
  Số tiền bán bằng số phần trăm tiền vốn là:
  100% + 12% = 112%
  Số tiền vốn bỏ ra mua vải là:
  996 800 : 112 x 100=890 000(đồng)
  Đáp số: 890 000(đồng)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới