Một người đi xe đạp khởi hành từ a lúc 8:15 với vận tốc 12 km/h và đến b lúc 10:00 45 phút anh ta ở lại b 2 giờ 40 phút rồ

Một người đi xe đạp khởi hành từ a lúc 8:15 với vận tốc 12 km/h và đến b lúc 10:00 45 phút anh ta ở lại b 2 giờ 40 phút rồi trở về a lại a câu a quãng đường AB dài bao nhiêu km b lúc anh về Anh đi với vận tốc 8 km/h thì đến a bao nhiêu giờ

1 bình luận về “Một người đi xe đạp khởi hành từ a lúc 8:15 với vận tốc 12 km/h và đến b lúc 10:00 45 phút anh ta ở lại b 2 giờ 40 phút rồ”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) – Thời gian người đi xe đạp trên quãng đường AB là:
      10 giờ 45 phút – 8 giờ 15 phút = 2 giờ 30 phút
  Đổi: 2 giờ 30 phút = 2,5 giờ
     – Quãng đường AB là:
    s = v x t =  12 x 2,5 = 30 (km)
  b) – Thời gian xe máy đi từ A là:
    t = s : v= 30 : 8 = 3,75 ( giờ)
  Đổi: 3,75 giờ = 3 giờ 45 phút
  – Thời gian người đó đi về A là:
  13 giờ 30 phút + 3 giờ 45 phút = 17 giờ 15 phút
  Đáp số: a) 30 km, b) 17 giờ 15 phút

  Trả lời

Viết một bình luận