Một người đi xe đạp từ A lúc 7 giờ 40 phút với vận tốc 13km/giờ và đến B lúc 9 giờ 4 phút Giúp em với ạ

Một người đi xe đạp từ A lúc 7 giờ 40 phút với vận tốc 13km/giờ và đến B lúc 9 giờ 4 phút

Giúp em với ạ

2 bình luận về “Một người đi xe đạp từ A lúc 7 giờ 40 phút với vận tốc 13km/giờ và đến B lúc 9 giờ 4 phút Giúp em với ạ”

 1. Thời gian người đó đi xe đạp từ A đến B là :
         9 giờ 4 phút – 7 giờ 40 phút = 1 giờ 24 phút = 1,4 giờ
  Quãng đường AB dài là :
         13 xx 1,4 = 18,2 (km)
                                         Đáp số : 18,2 km.
  @M_ây
   

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Thời gian người đó đi hết từ A đến B là:
           9 giờ 4 phút – 7 giờ 40 phút = 1 giờ 24 phút = 1,4 giờ
  Quãng đường từ A đến B dài là:
           13 x 1,4 = 18,2 (km)
                        Đáp số: 18,2 km
  ~ Chúc bạn học tốt ! ~

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới