Một người gửi tiết kiệm 120 triệu đồng với lãi suất 0,8%. Hỏi sau một tháng người đó rút ra được bao nhiêu tiền (kể cả tiề

Một người gửi tiết kiệm 120 triệu đồng với lãi suất 0,8%. Hỏi sau một tháng người đó rút ra được bao nhiêu tiền (kể cả tiền gốc)

2 bình luận về “Một người gửi tiết kiệm 120 triệu đồng với lãi suất 0,8%. Hỏi sau một tháng người đó rút ra được bao nhiêu tiền (kể cả tiề”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số tiền lãi sau 1 tháng là:
  12000000:100.0,8=960000(đồng)
  Số tiền có sau 1 tháng là:
  120000000+960000=120960000(đồng)
  Đáp số:…
   

  Trả lời
 2. Số tiền lãi người đó nhận được sau một tháng là:
  120 000 000 × 0,8 : 100 = 960 000 (đồng)
  Số tiền sau một tháng người đó rút ra được là:
  120 000 000 + 960 000 = 120 960 000 (đồng)
  Đáp số: 120 960 000 đồng

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới