Một người gửi tiết kiệm 25 000 000 đồng. Sau một tháng rút cả vốn lẫn lãi 25 200 000 đồng. Hỏi lãi suất ngân hàng một thán

Một người gửi tiết kiệm 25 000 000 đồng. Sau một tháng rút cả vốn lẫn lãi 25 200 000 đồng. Hỏi lãi suất ngân hàng một tháng là bao nhiêu

2 bình luận về “Một người gửi tiết kiệm 25 000 000 đồng. Sau một tháng rút cả vốn lẫn lãi 25 200 000 đồng. Hỏi lãi suất ngân hàng một thán”

 1. bài giải
  số tiền lãi là
  25000000-25200000=200000 đồng
  số phần trăm lãi là
  200000:25000000*100=0,8 %
  đáp số : 0,8%
  CHÚC EM HỌC TỐT !!

  Trả lời
 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
   Số tiền lãi được là:
  25000000-25200000=200000 (đồng)
  Lãi suất ngân hàng một tháng là:
  200000:25000000 $\times$ 100=0,8 %
  Vậy lãi suất ngân hàng một tháng là 0,8%

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới