Một ô tô đi quãng đường 261 km với vận tốc 60 km/giờ. Thời gian ô tô đi quãng đường đó là

Một ô tô đi quãng đường 261 km với vận tốc 60 km/giờ. Thời gian ô tô đi quãng đường đó là
Viết một bình luận