Một ô tô đi với vận tốc 45km/giờ trong 1,5 giờ. Hỏi ô tô đi được quãng dường bao nhiêu km?

Một ô tô đi với vận tốc 45km/giờ trong 1,5 giờ. Hỏi ô tô đi được quãng dường bao nhiêu km?

2 bình luận về “Một ô tô đi với vận tốc 45km/giờ trong 1,5 giờ. Hỏi ô tô đi được quãng dường bao nhiêu km?”

Viết một bình luận