Một phòng học dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 12 m , chiều rộng bằng 2/3 chiều dài, chiều cao bằng 4 m . Người ta sơn

Một phòng học dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 12 m , chiều rộng bằng 2/3 chiều dài, chiều cao bằng 4 m . Người ta sơn trần nhà và bốn mặt tường phía trong phòng học. Tính diện tích cần sơn , biết diện tích các cửa là 12 m2?Viết một bình luận

Câu hỏi mới