Một phòng học hình hộp chữ nhật có chiều dài 6 m, chiều rộng 4,2 m và chiều cao 4,5 m. Người ta quét vôi mặt trong bốn bức

Một phòng học hình hộp chữ nhật có chiều dài 6 m, chiều rộng 4,2 m và chiều cao 4,5 m. Người ta quét vôi mặt trong bốn bức tường xung quanh và trần nhà của căn phòng, cứ 10 mét vuông phải mua sơn mất 900.000đ. Hỏi nếu có 10.000.000đ thì có đủ tiền mua sơn đủ cho căn phòng đó không( biết tổng diện tích các cửa là 12 m²)Viết một bình luận

Câu hỏi mới