Một phòng học rộng 7m,dài 9m,cao 4m.Tính diện tích quét vôi của phòng học đó.Biết rằng người ta quét vôi các mặt xung quan

Một phòng học rộng 7m,dài 9m,cao 4m.Tính diện tích quét vôi của phòng học đó.Biết rằng người ta quét vôi các mặt xung quanh tường và trần nhà,biết diện tích cửa là 12m²?

Các bạn giải đúng vào nhaViết một bình luận

Câu hỏi mới