Một tại nuôi gà có số gà trống bằng 30% số gà mái . Nếu trại mua thêm 60 con gà trống thì số gà trống bằng 40% số gà mái .

Một tại nuôi gà có số gà trống bằng 30% số gà mái . Nếu trại mua thêm 60 con gà trống thì số gà trống bằng 40% số gà mái . Hỏi lúc đầu trại đó nuôi tất cả bao nhiêu con gà ?

2 bình luận về “Một tại nuôi gà có số gà trống bằng 30% số gà mái . Nếu trại mua thêm 60 con gà trống thì số gà trống bằng 40% số gà mái .”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Bài giải:
  % Số gà mái với số gà trống là:
  40%-30%=10%
  Số gà mái của trại là:
  60:10%=600(con)
  Số gà trống của trại là:
  600:100xx30=180(con)
  Tổng số gà của trại là:
  600+180=780(con)
  Đáp số :780 con.

  Trả lời
 2. 60 con gà trống bằng số phần trăm con gà mái là:
   40% – 30% = 10%
  Trại đó có số gà mái là:
   60 : 10 xx 100 = 600 (con)
  Lúc đầu trại đó có số gà trống là:
   600 : 100 xx 30 = 180 (con)
  Lúc đầu trại nuôi tất cả số gà là:
   600 + 180 = 780 (con)
                     Đáp số: 780 con
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới