Một thửa ruộng hình tam giác vuông có tổng độ dài hai cạnh góc vuông là 96m và cạnh góc vuông này bằng 0,6 lần cạnh góc vu

Một thửa ruộng hình tam giác vuông có tổng độ dài hai cạnh góc vuông là 96m và cạnh góc vuông này bằng 0,6 lần cạnh góc vuông kia. Trên thửa ruộng này người ta trồng khoai, trung bình cứ 100m2 thì thu hoạch được 75kg khoai. Hỏi trên cả thửa ruộng người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ khoai?

2 bình luận về “Một thửa ruộng hình tam giác vuông có tổng độ dài hai cạnh góc vuông là 96m và cạnh góc vuông này bằng 0,6 lần cạnh góc vu”

 1. Trình bày cách giải :
  Đổi : 0,6 = 6/10
  Tổng số phần bằng nhau là :
  6 + 10 = 16 (phần)
  Độ dài cạnh thứ nhất của thửa ruộng đó là :
  96 : 16 x 6 = 36 (m)
  Độ dài cạnh thứ 2 của thửa ruộng đó là:
  96 – 36 = 60 (m)
  Diện tích của thửa ruộng đó là :
  60 x 36 : 2 = 1 080 (m^2)
  Số ki-lô-gam khoai thu hoạch được trên 1 m^2 thửa ruộng là :
  75 : 100 = 0,75 (kg)
  Số tạ khoai thu được trên cả thửa ruộng đó là:
  0,75 x 1 080 = 810 (kg)
  Đổi : 810 kg = 8,1 tạ
  Đáp số : 8,1 tạ khoai.
  $#tothithuha96$

  Trả lời
 2. Đổi 0,6=$\frac{3}{5}$ 
  Nếu độ dài cạnh góc vuông thứ nhất là 3 phần thì độ dài cạnh góc vuông thứ hai là 5phần.
  Tổng số phần bằng nhau là:

  3+5=8 (phần)
  Độ dài cạnh góc vuông thứ nhất là: 
  96:8×3=36(m)
  Độ dài cạnh góc vuông thứ hai là:
  96-36=60(m)
  Diện tích thửa ruộng đó là:
  36×60:2=1080($m^{2}$ )
  Đổi 75 kg=0,75 tạ
  Trên cả thửa ruộng, người ta thu hoạch được số tạ thóc là: 
  1080:100×0,75=8,1 (tạ)
  Vậy trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được 8,1 tạ khoai.
  $#v:$
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới