Một thửa ruộng hình thang có diện tích 3690m2 và chiều cao 45m.Biết đáy bé bằng 3/5 đáy lớn .Tính độ dài đáy bé ,đáy lớn

Một thửa ruộng hình thang có diện tích 3690m2 và chiều cao 45m.Biết đáy bé bằng 3/5 đáy lớn .Tính độ dài đáy bé ,đáy lớnViết một bình luận

Câu hỏi mới