Một thửa ruộng hình thang có diện tích bằng diện tích hình tam giác với đáy là 50m và chiều cao 37,5m. Tìm đáy lớn và đáy

Một thửa ruộng hình thang có diện tích bằng diện tích hình tam giác với đáy là 50m và chiều cao 37,5m. Tìm đáy lớn và đáy bé của thửa ruộng , biết chiều cao thửa ruộng là 25m và đáy bé bằng 2/3 đáy lớn?Viết một bình luận

Câu hỏi mới