Một thửa ruộng hình thang có độ dài 2 đáy lần lượt là 110m và 90,2m. Chiều cao bằng trung bình cộng của 2 đáy. Tính diện t

Một thửa ruộng hình thang có độ dài 2 đáy lần lượt là 110m và 90,2m. Chiều cao bằng trung bình cộng của 2 đáy. Tính diện tích thửa ruộng đó?Viết một bình luận

Câu hỏi mới