Một thùng dài 5 dm rộng 4dm cao 4,5 dm. Trong thùng chứa đầy các khối vuông hình lập phương cạnh 6cm. Tìm khối lượng các s

Một thùng dài 5 dm rộng 4dm cao 4,5 dm. Trong thùng chứa đầy các khối vuông hình lập phương cạnh 6cm. Tìm khối lượng các số khối vuông chứa trong thùngViết một bình luận

Câu hỏi mới