Một thùng hình hộp chữ nhật có chiều dài 36 cm , chiều rộng 24 cm , chiều cao 12 cm đựng đầy các cục xà bông hình lập phươ

Một thùng hình hộp chữ nhật có chiều dài 36 cm , chiều rộng 24 cm , chiều cao 12 cm đựng đầy các cục xà bông hình lập phương có cạnh 3 cm.

a) Tìm số cục xà bông trong thùng.

b) sau khi lấy 1/3 số xà phòng thì thùng còn nặng 14 kg , biết thùng trống nặng 1,2 kg. Hỏi mỗi cục nặng bao nhiêu gam ?

Mọi người chỉ mình vs ạ !

1 bình luận về “Một thùng hình hộp chữ nhật có chiều dài 36 cm , chiều rộng 24 cm , chiều cao 12 cm đựng đầy các cục xà bông hình lập phươ”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Thể tích thùng hình hộp chữ nhật là:
  36 $\times$ 24 $\times$ 12 = 10368 ( cm^3 )
  Thể tích cục xà bông là:
  3 $\times$ 3 $\times$ 3 = 27 ( cm^3 )
  a) Một thùng chứa được số cục xà bông là:
  10368 : 27 = 384 ( cục xà bông )
  b) Sau khi lấy 1/3 số xà bông trong thùng thì thùng còn lại số cục xà bông là:
  384 – ( 384 $\times$ 1/3 ) = 256 ( cục xà bông )
  Số cục xà bông cân nặng số kg là:
  14 – 1,2 = 12,8 ( kg )
  Đổi 12,8 kg = 12800 g
  Mỗi cục xà bông cân nặng số kg là:
  12800 : 256 = 50 ( g )
  Đáp số: a) 384 cục xà bông
               b) 50 g
                 – – -~kid20~- – –

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới