Một thùng tôn có dạng hình hộp chữ nhật dài 30 cm, rộng 15 cm. Người ta đổ nước vào thùng sao cho mức nước cao 8 cm

Một thùng tôn có dạng hình hộp chữ nhật dài 30 cm, rộng 15 cm. Người ta đổ nước vào thùng sao cho mức nước cao 8 cm

a. Hỏi trong bể có bao nhiêu lít nước( biết 1 dm³ = 1 lít)

b. Khi thả một viên gạch vào trong thùng, nước dâng cao 11,5 cm. Tính thể tích của viên gạchViết một bình luận

Câu hỏi mới