Một thùng tôn dạng hình hộp chữ nhật dài 3dm,rộng15cm.người ta đổ nước vào thùng sao cho mực nước 8,5cm. Khi thảchimf 1 vi

Một thùng tôn dạng hình hộp chữ nhật dài 3dm,rộng15cm.người ta đổ nước vào thùng sao cho mực nước 8,5cm. Khi thảchimf 1 viên gạch vào thùng,mực nước dân lên 11,5. Tính thể tích viên gạchViết một bình luận

Câu hỏi mới