Một vườn rau hình tam giác có đáy là 36,5m chiều cao bằng 60% cạnh đáy . Tính diện tích vườn rau

Một vườn rau hình tam giác có đáy là 36,5m chiều cao bằng 60% cạnh đáy . Tính diện tích vườn rauViết một bình luận

Câu hỏi mới