Muốn làm 1 cái hình hộp chữ nhật dài 15cm,rộng 8cm,cao 6cm.Bạn Tuấn phải dùng miếng bìa có diện tích bao nhiêu?(ko tính cá

Muốn làm 1 cái hình hộp chữ nhật dài 15cm,rộng 8cm,cao 6cm.Bạn Tuấn phải dùng miếng bìa có diện tích bao nhiêu?(ko tính các mép dán)Viết một bình luận

Câu hỏi mới