Muốn tính phân nửa hình tròn làm như thế nào?

Muốn tính phân nửa hình tròn làm như thế nào?Viết một bình luận