Năm nay tôi 23 tuổi thì nếu tôi sinh vào 20 năm trước thì năm nay tôi bao nhiêu tuổi?

Năm nay tôi 23 tuổi thì nếu tôi sinh vào 20 năm trước thì năm nay tôi bao nhiêu tuổi?Viết một bình luận

Câu hỏi mới