nếu một hình vuông có cạnh 0,45 m thì chu vi hình vuông đó là?

nếu một hình vuông có cạnh 0,45 m thì chu vi hình vuông đó là?

2 bình luận về “nếu một hình vuông có cạnh 0,45 m thì chu vi hình vuông đó là?”

 1. Giải đáp: + Lời giải và giải thích chi tiết:
                     Bài giải.
  Chu vi của hình vuông đó là:
  0,45xx4=1,8(m)
  Đáp số:1,8m
  ——————————————-
  Áp dụng công thức tính chu vi hình vuông:
  C=axx4
  Trong đó:
  a là một cạnh của hình vuông đó.

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  Nếu một hình vuông có cạnh 0,45 m thì Chu vi hình vuông đó là:
      0,45 x 4= 1.8(m)
           đáp số: 1,8m
   * Vì chu vi hình vuông bằng tổng các cạnh, tức số đo 1 cạnh nhân 4 lần
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới