Nếu Trung bình cứ 20 giây có 1 em bé trai rồi thì có bao nhiêu em bé ra đời trong 1 phút 1 giờ 1 ngày

Nếu Trung bình cứ 20 giây có 1 em bé trai rồi thì có bao nhiêu em bé ra đời trong 1 phút 1 giờ 1 ngày

2 bình luận về “Nếu Trung bình cứ 20 giây có 1 em bé trai rồi thì có bao nhiêu em bé ra đời trong 1 phút 1 giờ 1 ngày”

 1. bài làm
  đổi 1 phút = 60 giây 
  số em bé ra đời trong 1 phút là:
  60:20=3(em)
  đổi 1 giờ =60 phút =3600 giây 
  số em bé ra đời trong 1 ngày là:
  3600:20=180 (em)
  đổi 1 ngày =86400 giây
  số em bé ra đời trong 1 ngày là:
  86400:20=4320 em
  xin 5 sao hay nhất ạ
   

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Có: 1 phút =60 giây
  Vậy có số em bé ra đời trong 1 phút là:
  60:20=3(em)
  ____
  Có: 1 giờ =60 phút =3600 giây
  Vậy có số em bé ra đời trong 1 giờ là:
  3600:20=180(em)
  ____
  Có: 1 ngày =24 giờ =1440 phút =86400 giây
  Vậy có số em bé ra đời trong 1 ngày là:
  86400:20=4320(em)
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới