ngày 20 tháng 11 năm 2018 là thứ ba hỏi ngày 20 tháng 11 năm 2022 là thứ mấy

ngày 20 tháng 11 năm 2018 là thứ ba hỏi ngày 20 tháng 11 năm 2022 là thứ mấy

2 bình luận về “ngày 20 tháng 11 năm 2018 là thứ ba hỏi ngày 20 tháng 11 năm 2022 là thứ mấy”

 1. Vì năm 2020 là năm nhuận nên từ ngày 20 / 11 / 2018 đến 20 / 11 / 2020 có số ngày là :
    365 + 366 = 731 ( ngày )
  Từ ngày ngày 20 / 11 / 2018 đến 20 / 11 / 2020 có số tuần là :
    731 : 7 = 104 tuần 3 ngày 
  Ngày 20 tháng 11 năm 2018 là thứ ba ngày 20 / 11 năm 2020 là thứ sáu :
  Đáp số : thứ sáu
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới