Người ta xây một cái bể hình lập phương có dạng hình lập phương rồi quét xi măng toàn bộ phần bên trong của bể kể cả đáy b

Người ta xây một cái bể hình lập phương có dạng hình lập phương rồi quét xi măng toàn bộ phần bên trong của bể kể cả đáy bể.Tính diện tích quét xi măng,biết diện tích cử bể là 0,75 m²

Các bạn giải nhanh vào nhéViết một bình luận

Câu hỏi mới