Người ta hàn cái bể không có nắp dạng hộp chữ nhật có chiều dài 1,6 m chiều rộng 1,2 m và chiều cao bằng trung bình cộng c

Người ta hàn cái bể không có nắp dạng hộp chữ nhật có chiều dài 1,6 m chiều rộng 1,2 m và chiều cao bằng trung bình cộng chiều dài và chiều rộng a Tính diện tích Tính làm bể b tính thể tích bể
Viết một bình luận