Người ta làm 1 cái hộp bằng tôn không có nắp dạng HLP có cạnh 10 cm.Tính S tôn cần dùng để làm hộp?.Các bạn phải giải đúng

Người ta làm 1 cái hộp bằng tôn không có nắp dạng HLP có cạnh 10 cm.Tính S tôn cần dùng để làm hộp?.Các bạn phải giải đúng vào nhéViết một bình luận

Câu hỏi mới