Người ta làm một cái hộp không nắp hình chữ nhật có chiều dài 25cm ,chiều rộng 12cm, chiều cao 8cm .Tính diện tích bìa cần

Người ta làm một cái hộp không nắp hình chữ nhật có chiều dài 25cm ,chiều rộng 12cm, chiều cao 8cm .Tính diện tích bìa cần để làm hộp ( không Tính mép dán)

2 bình luận về “Người ta làm một cái hộp không nắp hình chữ nhật có chiều dài 25cm ,chiều rộng 12cm, chiều cao 8cm .Tính diện tích bìa cần”

 1. Giải đáp:892m^2
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Diện tích bìa cần để làm hộp là:
      (25+12)xx2xx8+(25xx12)=892(cm^2)
                Đ/s:892m^2
  Nếu ko được làm gộp mik xl nha
  $#ngogiang$

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\text{Diện tích xung quanh cái hộp đó là: 
                        (25+12)×2×8=592($cm^{2}$)
                  Diện tích dáy cái hộp là;
                              25×12=300$cm^{2}$)
                      Diện tích bìa cần để làm hộ claf:
                                  592+300=892($cm^{2}$)
                                   Đáp số:892($cm^{2}$}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới