Người ta muốn làm một cái cái thùng bằng tôn dạng hình hộp chữ nhật không có nắp có chiều dài 2,75m chiều rộng 2m chiều ca

Người ta muốn làm một cái cái thùng bằng tôn dạng hình hộp chữ nhật không có nắp có chiều dài 2,75m chiều rộng 2m chiều cao bằng 1/2 chiều rộng. Hỏi cần bao nhiêu mét vuông tôn để làm thùng ( mép gò không đáng kể )Viết một bình luận

Câu hỏi mới