Người ta Sơn một cái hộp không có nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 2 m chiều rộng 1,8 m và chiều cao 0,6 m tính diệ

Người ta Sơn một cái hộp không có nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 2 m chiều rộng 1,8 m và chiều cao 0,6 m tính diện tích phần được SơnViết một bình luận

Câu hỏi mới