Nhà bạn Nga trung bình 3 tháng dùng hết 2 bình ga . Mỗi bình ga có giá 360000 đồng . Hỏi trung bình mỗi tháng nhà bạn Nga

Nhà bạn Nga trung bình 3 tháng dùng hết 2 bình ga . Mỗi bình ga có giá 360000 đồng . Hỏi trung bình mỗi tháng nhà bạn Nga đã dùng hết bao nhiêu tiền ga ?Viết một bình luận

Câu hỏi mới