3) Một người đi xe máy trong 2 giờ 15 phút với vận tốc 45,2 km/giờ. a) Hỏi người đó đã đi được quãng đường dà

3) Một người đi xe máy trong 2 giờ 15 phút với vận tốc 45,2 km/giờ.

a) Hỏi người đó đã đi được quãng đường dài bao nhiêu kilômét?

b)Người đó xuất phát lúc 5 giờ 34 phút. Tính xem người đó đến nơi lúc ấy giờ?

2 bình luận về “3) Một người đi xe máy trong 2 giờ 15 phút với vận tốc 45,2 km/giờ. a) Hỏi người đó đã đi được quãng đường dà”

 1. Đổi: 2 giờ 15 phút = 2,25 giờ
  a) Người đó đã đi được quãng đường dài là
  45,2 × 2,25 = 101,7 (km)
  Đổi: 2,25 giờ = 2 giờ 15 phút
  b) Người đó đến nơi lúc
  5 giờ 34 phút + 2 giờ 15 phút = 7 giờ 49 phút
  Đáp số: a) 101,7km
               b) 7 giờ 49 phút
  Chúc bạn học tốt!!!

  Trả lời

Viết một bình luận