38 6———=40, 28 Đ hay S 100 Ai trả lời nhanh đúng cho hay nhất

38

6———=40, 28 Đ hay S

100

Ai trả lời nhanh đúng cho hay nhất

2 bình luận về “38 6———=40, 28 Đ hay S 100 Ai trả lời nhanh đúng cho hay nhất”

Viết một bình luận