Quãng đường AB dài 143 km .Một ô tô đi với vận tốc bằng 52 km/h từ A đến B lúc 14 giờ 30 phút .Hỏi ô tô xuất phát lúc mấy

Quãng đường AB dài 143 km .Một ô tô đi với vận tốc bằng 52 km/h từ A đến B lúc 14 giờ 30 phút .Hỏi ô tô xuất phát lúc mấy giờ?Viết một bình luận

Câu hỏi mới