Quãng đường AB dài 150km. Lúc 6giờ 25 phút, một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 50km/ giờ. Giữa đường ô tô đó nghỉ 25 phút.

Quãng đường AB dài 150km. Lúc 6giờ 25 phút, một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 50km/ giờ. Giữa đường ô tô đó nghỉ 25 phút. Hỏi ô tô đến B lúc mấy giờ

Cả nhà giải giúp e với ạ

2 bình luận về “Quãng đường AB dài 150km. Lúc 6giờ 25 phút, một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 50km/ giờ. Giữa đường ô tô đó nghỉ 25 phút.”

 1. Ô tô đi từ A đến B hết số thời gian là :
  150:50=3 ( giờ )
  Ô tô đến B hết số thời gian :
  6 giờ 25 phút + 3 giờ +25 phút
  =(6 giờ + 3 giờ ) + (25 phút +25 phút )
  =9 giờ 50 phút
  Vậy thời gian ô tô đến B là lúc 9 giờ 50 phút

  quang-duong-ab-dai-150km-luc-6gio-25-phut-mot-o-to-di-tu-a-den-b-voi-van-toc-50km-gio-giua-duong

  Trả lời

Viết một bình luận