Quãng đường AB dài 219 km.Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 45km/giờ.Cùng lúc đó một xe máy đi từ B về A với vận tốc 28km

Quãng đường AB dài 219 km.Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 45km/giờ.Cùng lúc đó một xe máy đi từ B về A với vận tốc 28km/giồ.Hỏi kể từ lúc bắt đầu đi,sau mấy giờ 2 xe gặp nhau

2 bình luận về “Quãng đường AB dài 219 km.Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 45km/giờ.Cùng lúc đó một xe máy đi từ B về A với vận tốc 28km”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Giải
  Tổng vận tốc của hai xe là:
     45 + 28 = 73 (km/giờ)
  Thời gian hai xe gặp nhau là:
     219 : 73 = 3 (giờ)
                    Đáp số: 3 giờ

  Trả lời
 2. Giải đáp: 3 giờ
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Tổng vậnn tốc hai xe là:
     28 + 45 = 73 ( km / giờ )
  Hai xe gặp nhau sau :
     219 : 73 =3 ( giờ )
                  Đáp số  : 3 giờ
   

  Trả lời

Viết một bình luận